Openingsbod Stedin v0.8

Dit project is een ‘proof of concept’ of ‘versie 0.8’, bedoeld om de belangrijkste lessen en kansen voor de warmtetransitie in kaart te brengen en tegelijkertijd inzicht te krijgen in de belangrijkste beperkingen en gevoeligheden van de analyse. Het is de bedoeling dat de lessen uit dit traject zullen worden gebruikt in versie 1.0 die openbaar zal zijn.

In dit project is met twee verschillende rekenmodellen naar de warmtetransitie gekeken; CEGOIA van CE Delft en het Energietransitiemodel van Quintel. Door meerdere modellen in te zetten, is met een bredere blik naar de warmtetransitie gekeken dan elk model afzonderlijk zou kunnen. Dit heeft geleid tot robuustere en betrouwbaardere modeluitkomsten. Tegelijkertijd is in kaart gebracht waar de modellen van elkaar verschillen en waar er dus nog onzekerheden zijn over de invulling van de warmtevoorziening.

CE Delft en Quintel hebben voor alle wijken een voorkeurstechnologie aangewezen met een indicatie van zekerheid van die voorkeur. Bij ruim 60% van de wijken kwamen beide modellen op dezelfde warmteoptie uit. Aan de hand van modelzekerheid, datakwaliteit, sociale en procesmatige criteria is bepaald in welke wijken op korte termijn een start gemaakt kan worden met de warmtetransitie.

Lees meer op de website van Stedin.

Toegevoegde waarde project

 • Input voor discussie warmtetransitie
  'Munitie' voor Stedin en Enduris om de discussie over de warmtetransitie op wijkniveau te kunnen ondersteunen
 • Inzet meerdere modellen
  Gestructureerde en brede verkenning van (on)zekerheden door te werken met meerdere modellen, ieder met een eigen proces en insteek
 • Inzicht in robuustheid
  Zowel robuuste als onzekere uitkomsten zijn leerzaam en geven input voor de plannen op wijkniveau
 • Doorvertaling wijk naar regio naar gemeente
  Doorvertaling van keuzes op wijkniveau naar impact op gemeente- en regioniveau en impact op energiesysteem
 • Inzicht in 'grote knoppen'
  Onzekerheden en gevoeligheden van de analyse, de ‘grote knoppen’ die van belang zijn voor de uitkomst van de analyse

Opgeleverd

 • Een 'openingsbod' voor elke wijk
  Een keuze voor nieuwe warmte voor elke wijk in het verzorgingsgebied van Stedin en Enduris
 • ETM-versies van alle gemeentes
  Up-to-date ETM-versies van alle deelnemende gemeentes
 • Rauwe data
  Diverse Excel-bestanden, shape-files en kaarten met de uitkomsten van de analyse
 • Bijeenkomsten
  • Startbijeenkomst voor afstemming uitgangspunten
  • Inhoudelijke oplevering met experts van Stedin, Enduris, Gasunie en PBL
  • Feestelijke oplevering met diverse stakeholders

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Stedin
 • Enduris
Mede-opdrachtnemer
 • CE Delft
Datum
 • Maart 2019