Transitievisie Warmte Amersfoort

Behalve de alternatieven staat in de Transitievisie Warmte ook een volgorde van wijken waar we met bewoners en bedrijven in gesprek gaan over een aardgasvrije toekomst en de stappen daarnaartoe. De voorgestelde stappen voor de verschillende buurten en wijken in Amersfoort zijn gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten. Zoals dat de voorgestelde oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijven schoon en effectief zijn én dat de voorgestelde oplossingen betaalbaar moet zijn voor bewoners. We weten nog niet alles, daarom is gekozen voor een flexibele aanpak. Iedere vijf jaar actualiseren we de Transitievisie Warmte op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Door innovatie zullen er de komende jaren nieuwe technieken, mogelijkheden en regelgeving komen.

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Als onderdeel van dit project hebben we ook gerekend aan het effect van de Transitievisie Warmte op de verwachte CO2-reductie voor verschillende energiescenario's. Die scenario's zijn opgesteld in het ETM en blijven beschikbaar voor vervolgtrajecten binnen de gemeente Amersfoort.

Bekijk de interactieve kaart en download het rapport op de website van gemeente Amersfoort.

Toegevoegde waarde project

  • Eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden voor de warmtetransitie
  • Handelingsperspectieven per warmtestrategie
  • Inzicht in de CO2-reductie per energiescenario
  • Inzicht in de eindgebruikerskosten per warmtestrategie

Opgeleverd

  • Transitievisie Warmte (rapportage)
  • Energiescenario’s in het ETM voor 2030
  • Detaildata op buurtniveau
  • Inzicht in eindgebruikerskosten

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
  • Gemeente Amersfoort
Datum
  • oktober 2021