U10/U16 - voorbereiding RES

Quintel heeft met Generation.Energy de volgende punten grafisch en in cijfers in kaart gebracht

 • De energievraag van nu en in 2050
 • De bandbreedte waarbinnen de energievraag kan worden verlaagd en verlegd (van gas en brandstoffen naar duurzame alternatieven)
 • De bandbreedte waarbinnen de energie kan worden opgewekt, met de beschikbare ruimte als vertrekpunt
 • De verschillen tussen vraag en potentie met een totaalbeeld van de regio + per gemeente
Dit geeft inzicht in de opgave en voedt het gesprek over de RES. We geven inzicht in de keuzemogelijkheden, maar maken in deze verkenning expliciet nog geen keuzes. Alle relevante opties staan naast elkaar, en keuzes daartussen of combinaties daarvan zijn nog geheel vrij. 

Toegevoegde waarde project

 • Energiesysteem in beeld
  Gemeentelijk verhalen over de huidige en toekomstige situatie, inclusief zicht op de grote knoppen, orde groottes, kansen en onmogelijkheden
 • Scenariodenken
  Niet met zijn allen gokken wat het gaat worden, maar voorbereiden op wat mogelijk kan gebeuren
 • Capaciteitsopbouw
  Intern bij ODMH mensen die ETM-scenario’s kunnen opstellen

Opgeleverd

 • Energiepaspoorten
  Voor alle gemeentes visueel overzicht van de mogelijkheden aan de vraag- en aanbodzijde
 • ETM-versies
  Up-to-date en gevalideerde ETM-versies van alle gemeentes in de RES-regio Midden-Holland
 • Bouwstenen
  De bouwstenen van de vraagzijde zijn als scenario's beschikbaar
 • Rapportage
 • De aanpak, uitkomsten en interpretatie zijn in een rapportage gedocumenteerd.
 • Contactmomenten
  • Kick-off ambtenaren
  • Tussenpresentatie ambtenaren
  • Eindpresentatie ambtenaren
  • Informerende sessie wethouders

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • RES-regio U10/U16
Mede-opdrachtnemer
 • Generation.Energy
Datum
 • December 2018