Warmte en Regionale Energietransitie

De volgende functionaliteiten zijn toegevoegd:

 • Mogelijkheid om de samenstelling van de woningvoorraad aan te passen per woningtype
 • Mogelijkheid om per type woning isolatiegraad (o.b.v. energielabel) te kiezen
 • Update kosten en jaarlijkse energiebesparingen van isolatieniveaus per woningtype
 • Betere berekening impact van isolatie op vorm en hoogte van ruimteverwarmingsprofielen op uurbasis
 • Overzichtelijkere weergave van verschillende warmte-technologieën voor warmtenetten
 • Update kosten huishoudelijke warmtenetten en sliders om kosten aanpassen
 • Mogelijkheid tot instellen van beschikbaarheid en CO2-impact van restwarmte voor inzet in warmtenetten

Toegevoegde waarde project

 • Warmtevraag is realistischer, transparanter en herkenbaarder
  De warmtevraag sluit nu beter aan bij de belevingswereld van de gebruikers van het ETM; zo kan het ETM een nog betere bijdrage leveren aan de RES-sen en programma’s als aardgasvrije wijken
 • Verbeterde modellering van isolatie
  Dit leidt tot meer inzicht in waar de grootste besparing te behalen is en welke kosten daarmee gemoeid zijn
 • Inzet restwarmte toegevoegd
  Dit maakt het mogelijk om warmtenetten beter in systeemcontext te plaatsen

Opgeleverd

 • Nieuwe functionaliteiten in het ETM
  Hierdoor is de modellering van de warmtevraag per uur in gebouwde omgeving sterk verbeterd
 • Beter inzicht huidige woningvoorraad
  Op basis van BAG-data is nu voor het startjaar het gemiddelde label per woningtype te zien voor elke gemodelleerde regio
 • Documentatie en validatie
  Op GitHub staat een uitgebreide documentatie van de nieuwe functionaliteiten en gebruikte kentallen

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Gasunie
 • GasTerra
 • Ministerie BZK
Datum
 • Januari 2019