Warmtenetten op uurbasis

De volgende functionaliteiten zijn toegevoegd:

 • Warmtenetten worden op uurbasis doorgerekend in het ETM
 • Gebruikers kunnen de impact van seizoensopslag voor warmtelevering verkennen
 • Het ETM rekent de inzet van restwarmte uit de industrie door. De beschikbaarheid van restwarmte hangt af van de omvang en efficiëntie van industrie in de regio.
 • De kostenberekening van warmtetechnoloieën en warmtenetinfrastructuur zijn afgestemd op het het Vesta MAIS-model van PBL
 • Gebruikers kunnen de elektriciteits- en warmtemarkt aan elkaar koppelen door overschotten stroom om te zetten in warmte
 • Grootschalige zonthermie is toegevoegd als warmtebron
 • WKK's draaien nu mee in de 'merit order' van de elektriciteitsmarkt

Toegevoegde waarde project

 • Inzicht in de systeemrol van warmte
  Warmtenetten worden nu op uurbasis doorgerekend, net als elektriciteit, gas en waterstof. Ook is de beschikbaarheid van restwarmte afhankelijk gemaakt van ontwikkelingen in de industrie. Hierdoor biedt het ETM beter inzicht in de dwarsverbanden tussen sectoren en energiemarkten en de rol die warmtenetten daarin kunnen spelen
 • Aansluiting bij Vesta MAIS
  De kentallen in het ETM sluiten aan bij het Vesta MAIS-model van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hierdoor is het eenvoudiger om resultaten tussen beide modellen uit te wisselen. Zo kunnen resultaten uit Vesta met behulp van het ETM in een bredere systeemcontext worden geplaatst en kunnen warmte-aannames uit het ETM dankzij Vesta verder geoptimaliseerd worden

Opgeleverd

 • Nieuwe functionaliteiten in het ETM
  De modellering van warmtenetten is sterk verbeterd. Nieuwe technologieën en warmtebronnen zijn toegevoegd, data is bijgewerkt en de berekeningen zijn nu op uurbasis
 • Validatie en documentatie
  De nieuwe functionaliteiten zijn voorgelegd aan en gevalideerd met verschillende warmte-experts. Op onze documentatiepagina staat een uitgebreide documentatie van de nieuwe functionaliteiten

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Port of Rotterdam
 • EBN
 • Gasunie
 • GasTerra
 • Ministerie BZK
Datum
 • Januari 2020