Waterstof in het ETM

De volgende functionaliteiten zijn toegevoegd:

 • Berekening van vraag, aanbod, transport en opslag van waterstof op uurbasis
 • Inzet van waterstof in de gebouwde omgeving voor warmtenetten en individuele verwarming, in de transportsector voor auto’s, bussen en vrachtwagens, in landbouw en industrie voor verwarming van processen en in de energiesector voor de productie van elektriciteit
 • Productie van groene waterstof uit zon, wind, biomassa en overschotten elektriciteit, blauwe waterstof (aardgas met afvang van CO2), grijze waterstof (aardgas) en import
 • Transport en distributie van waterstof via pijpleidingen en vrachtwagens
 • Interactieve kostengrafiek om de kosten van verschillende waterstofproductiemethoden te vergelijken

Toegevoegde waarde project

 • Waterstof in beeld
  Het ETM kan gebruikt worden om de meest relevante hedendaagse discussies over waterstof te faciliteren en te kwantificeren
 • Impact op energiesysteem en infrastructuur
  Door het uitrekenen van energiestromen op uurbasis kan een inschatting gemaakt worden van de impact van waterstof op de energie-infrastructuur (opslagbuffers, pijpleidingen) en het balanceren van het energiesysteem (elektriciteit, warmte)
 • Voor iedereen beschikbaar
  Elke gebruiker van het ETM heeft toegang tot de nieuwe waterstoffunctionaliteiten, waardoor waterstof consistent wordt doorgerekend in alle toekomstbeelden die met het ETM gemaakt worden

Opgeleverd

 • Nieuwe functionaliteiten in het ETM
  De meest relevante toepassingen van waterstof zijn toegevoegd aan het Energietransitiemodel
 • Berekeningen op uurbasis
  Vraag, aanbod, transport en opslag van waterstof worden op uurbasis doorgerekend
 • Documentatie en validatie
  Uitgebreide documentatie en validatie van de nieuwe functionaliteiten en gebruikte kentallen zoals kosten en efficiënties

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Gasunie
 • EBN
 • GasTerra
Datum
 • Oktober 2018