Our Partners

We actively collaborate with our partners, users, experts, energy consultants and the modeling community

Companies

 • Alliander
 • Berenschot
 • CE Delft
 • DNWG
 • DNV
 • Ecofys
 • Eneco
 • Energinet Denmark
 • Enexis
 • E&E Advies
 • GasTerra
 • Gasunie
 • Over Morgen
 • Stedin
 • TenneT
 • Vers Beton
 • Witteveen + Bos

Institutes and NGOs

 • Clingendael International Energy Programme
 • Daar bij de Molen
 • ECN part of TNO
 • Energie-Nederland
 • Energy Delta Institute
 • Energy Academy
 • Energy Valley
 • Gelders Energieakkoord (GEA)
 • Greenpeace
 • Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)
 • Netbeheer Nederland
 • Nyenrode
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Sanegeest
 • Saxion Hogeschool
 • Stichting Natuur en Milieu
 • TKI Nieuw Gas
 • TNO
 • Urgenda

Public sector

 • Bundesland Brandenburg
 • Federale Overheidsdienst Economie (België)
 • Gemeente Ameland
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Groningen
 • InterProvinciaal Overleg (IPO)
 • Ministerie EZK
 • Ministerie BZK
 • RES-regio Midden-Holland
 • RES-regio U10 / U16
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Friesland
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Groningen
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Stad Antwerpen
 • Waterschap Brabantse Delta