Publications

Quintel's publications explore energy transition opportunities on both a national and regional level. This page also shows reports from other firms for which our expertise or the Energy Transition Model was used.

Quintel

Energietransitie op wijkniveau

Carbon-neutral aviation

Industrie in transitie

Industry

Industrie in transitie

IABR 2016 - bijdrage Quintel

Verkenning van NL in 2050 voor de Rli

Gasunie

Gasunie Verkenning 2050

Urgenda

Urgenda Visierapport 2030

Berenschot

Doorrekening gebouwde omgeving met het Energietransitiemodel

Power to products

Advies topsector energie

Bevordering integratie elektriciteitsmarkt

Ecofys

Ecofys - Waarde van Congestiemanagement

Ecofys - Energy productivity

Ecofys - Waarde van slimme netten