Quintel Intelligence

Publications

Quintel's publications explore energy transition opportunities on both a national and regional level. Other firms have also written reports that make use of our expertise or the Energy Transition Model; these can also be found here.

Quintel

Energietransitie op wijkniveau

Carbon-neutral aviation

Industrie in transitie

Industry

Industrie in transitie

IABR 2016 - bijdrage Quintel

Verkenning van NL in 2050 voor de Rli

Berenschot

Doorrekening gebouwde omgeving met het Energietransitiemodel

Power to products

Advies topsector energie

Bevordering integratie elektriciteitsmarkt

Ecofys

Ecofys - Waarde van Congestiemanagement

Ecofys - Energy productivity

Ecofys - Waarde van slimme netten

Gasunie

Gasunie Verkenning 2050

Urgenda

Urgenda Visierapport 2030