CES Noordzeekanaalgebied

In dit traject heeft Darel met 25 bedrijven gesproken. Hierbij is ingegaan op de huidige en verwachte vraag en vermogen. Tevens is het gecontracteerde vermogen geïnventariseerd. Voor de verwachting is een bandbreedte gebruikt.

Om de uitwisseling tussen bedrijven en netbeheerders soepel te laten verlopen heeft Quintel een datatemplate opgezet. Deze datatemplate bevat onder meer informatie over locatie, drager, energiehoeveelheid en profiel. Ook is onderscheid gemaakt in procesindustrie en conversie tussen dragers (bijvoorbeeld elektrolyse). Dit datatemplate is opgesteld in samenwerking met de netbeheerders en sluit zoveel mogelijk aan bij templates die in andere trajecten (zoals de RES, systeemstudies en II3050) worden gebruikt. Dit maakt het mogelijk om data uit te wisselen met deze CES en de andere clusters en met andere trajecten.

In deze concept-CES is een eerste vergelijking gemaakt tussen de inschatting van de bedrijven en die van netbeheerders. De inschatting van netbeheerders is op basis van investeringsplannen en de Netbeheer Nederlandstudie Het Energiesysteem van de Toekomst. Deze vergelijking is nu gemaakt voor drie subgebieden en geeft voor alle dragers inzicht in verschil en overeenkomsten van inschattingen van zowel energiehoeveelheid als piekvermogen. Uit deze vergelijking zijn zeven aandachtspunten voor het waarmaken van energietransitie-ambities gedefinieerd. De uitkomsten van deze concept-CES vormt de basis om toe te werken naar een definitieve CES.

Toegevoegde waarde project

  • Kwantitatief overzicht van mogelijke vraag- en aanbodontwikkeling
  • Eerste stap om kip-ei-probleem (infrastructuur wacht op vraag en vice versa) van energietransitie in de industrie te doorbreken
  • Beeld van aandachtspunten voor energietransitie in het Noordzeekanaalgebied
  • Standaardisatie van uitwisseling CES gegevens en methodiek is nodig

Opgeleverd

  • Datatemplates
  • Invulling van datatemplates
  • Rapportage

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
  • Noordzeekanaalgebied
Datum
  • Mei 2021