Systeemstudie Groningen Drenthe

Voor 2030 is het doel om CO2-uitstoot met 49% te reduceren en voor 2050 met 100%. Dat vraagt om een energietransitie. Bovendien stopt de gaswinning in Groningen, mogelijk al in 2022. Dit betekent dat zich keuzes voordoen in de inrichting van het toekomstige energiesysteem. Hoe zijn vraag en aanbod naar energiedragers opgebouwd in Groningen en Drenthe, kijkend tot 2050, en welke infrastructuur is daarbij nodig?

Voor dit project hebben we in het ETM energiescenario’s ontwikkeld voor Groningen en Drenthe in 2020, 2030, 2040 en 2050. De nadruk heeft gelegen op de ontwikkeling van energievraag en -aanbod in 2030 en 2050 van de gebouwde omgeving (inclusief datacenters), de industrie, mobiliteit, landbouw en energiesector. Voor de scenario-ontwikkeling hebben we gebruik gemaakt van het assenkruis zoals hiernaast weergegeven. De gegevens zijn opgesteld op niveau van gemeente of onderstation (MS-HS transformatoren), om een gedetailleerd beeld te kunnen krijgen van de ontwikkelingen en de resulterende belasting van stroom- en gasnetten. Ook is gekeken naar de noodzaak van de ontwikkeling van warmte- en CO2-netten.

Het energiesysteem in Groningen en Drenthe zal sterk veranderen en de infrastructuur ook. Zo zal waterstof een rol van betekenis gaan spelen en leidt opwek van stroom uit zon en wind tot forse uitbreiding van het elektriciteitsnet. In dit project hebben we ook gekeken naar de mate waarin opslag, conversie en productiebeperking deze uitbreiding enigszins kunnen beperken.

Toegevoegde waarde project

 • Kwantitatief inzicht in de impact van aanbod- en vraagontwikkeling
 • Kwantitatief inzicht in hoeveel en waar op hoofdlijnen de energieinfrastructuur versterkt moet worden
 • Inzicht in afhankelijkheden en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling

Opgeleverd

 • Uitgebreide projectrapportage
 • Energiescenario’s in het ETM voor 2020, 2030, 2040 en 2050
 • Standaard datatemplates en scenariodocumentatie
  Deze maken het mogelijk dat andere partijen indien nodig over enkele jaren een vervolg kunnen geven aan deze studie.

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Provincies Groningen en Drenthe
 • Gasunie
 • TenneT
 • Groningen Seaports
Datum
 • oktober 2019