Ecofys - Waarde van Congestiemanagement

Duurzaamheidsdoelstellingen zullen er naar verwachting toe leiden dat het aantal elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen sterk zal toenemen. Deze ontwikkelingen zorgen voor een grotere belasting van het elektriciteitsnetwerk. Als gevolg hiervan zullen netbeheerders in toenemende mate geconfronteerd worden met de vraag of distributienetten en mogelijk ook transmissienetten verzwaard moeten worden. “Vraagrespons” (of “demand side management”) wordt vaak genoemd als een mogelijkheid om deze investeringen in vergroting van de netwerkcapaciteit te beperken. Deze studie beantwoordt de vraag wat de waarde is van de introductie van dit alternatief voor verzwaring.