Gasunie Verkenning 2050

Op woensdag 22 juni heeft Gasunie tijdens een bijeenkomst in het kader van de Energiedialoog te Utrecht haar Verkenning 2050 gepresenteerd. De verkenning helpt de deelnemers in de energiedialoog zich een beeld te vormen van de omvang en aard van de maatregelen die naar ons inzicht nodig zijn om in 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te bereiken. Het geeft een visie op de hoeveelheid hernieuwbare energie die in de toekomst nodig is, op energiebesparing, maar ook op de rol van CCS en power-to-gas.

Om inzicht te bieden in de vraag wat een CO2-neutrale toekomst financieel gezien voor Nederland zou betekenen is bovendien het adviesbureau Berenschot, in samenwerking met Quintel, gevraagd ons beeld voor 2050 op financiƫle consequenties door te rekenen. Het bureau becijfert dat de invulling die Gasunie geeft aan de CO2-neutrale toekomst neerkomt op ongeveer een verdubbeling van de energiekosten. Het rapport laat ook zien dat een situatie waarbij men op de oude voet door zou gaan net zo goed tot een verdubbeling van kosten zou leiden.

Gasunie nodigt de deelnemers in het energiedebat uit ook het kostenaspect steeds mee te nemen, zodat de verschillende zienswijzen op de toekomst ook qua kosten met elkaar vergeleken kunnen worden en de discussie zo concreet mogelijk gevoerd kan worden.
Meer informatie over de Gasunie Verkenning 2050 is hier beschikbaar.