IABR 2016 - bijdrage Quintel

In dit rapport laten we aan de hand van zes eenvoudige korte verhalen zien hoe de belangrijkste trends die we uitrekenen met het Energietransitiemodel (ETM) in 2035 het dagelijks leven kunnen beïnvloeden. Bij ieder verhaal geven we een korte toelichting vanuit het perspectief zoals we dat in 2015 hebben op de toekomst. De trends die we nu zien, de technieken die we nu al hebben. Deze korte verhalen zijn niet genuanceerd, die nuance komt later in dit rapport. De beelden zijn bedoeld om de essentie van de aanstaande verandering te duiden voor een ieders persoonlijke leven.

Vervolgens gaan we kort in op datgene wat de aardbevingsgemeenten plus de gemeente Groningen bijzonder maken in energetisch opzicht ten opzichte van de rest van Nederland. Voor de liefhebber gaan we daarna dieper in op de uitkomsten van de scenario’s in 2035 in het Energietransitiemodel. Hierbij laten we zien dat 95% CO2 reductie mogelijk is met bestaande technieken.

Tot slot komt ook nog de impact op de ruimtelijke ordening aan bod, die niet direct aan zon, wind of biomassa gerelateerd is.

Dit beeld voor 2035 voor de aardbevingsgemeenten en de gemeente Groningen, is volledig consistent met de beelden die we voor 2050 hebben gemaakt voor het RLI advies aan minister Kamp. Wel is voor dit beeld uitgegaan van de unieke situatie voor de regio van de aardbevingsgemeenten inclusief de gemeente Groningen, de Eemshaven en de industrie bij Delfzijl.