Industrie in transitie

Dit verhaal over de toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie schetst eindbeelden voor verschillende industriële sectoren. Het gaat daarbij uit van een klimaatneutrale samenleving waarin duurzaam opgewekte energie in ruime mate beschikbaar komt. Het verhaal schetst de trends die de energie-intensieve industrie van buitenaf radicaal kunnen veranderen en bevat de strategische stappen die de komende vijf tot tien jaar kunnen worden gezet om het geschetste eindbeeld te realiseren.

Deze stappen en eindbeelden zijn besproken met vertegenwoordigers van de verschillende industriële sectoren die in het rapport worden beschreven. Het verhaal is bedoeld om te worden doorverteld, aangevuld en verbeterd. De partijen die hebben bijgedragen aan het rapport nodigen een ieder uit om het verhaal samen met hen verder te laten groeien.

Het verhaal beoogt niet een volledig of gedetailleerd beeld van de toekomst te geven, wel wordt getracht om alle belangrijke elementen te schetsen die nodig zijn om een voorstelling te maken van de nieuwe klimaatneutrale industrie. En als die voorstelling gemaakt kan worden, kan deze ook gerealiseerd worden! Bovendien kunnen de verhalen ook nog eens grotendeels kwantitatief worden onderbouwd met behulp van de bijgeleverde energiescenario’s.

Dit verhaal kan door eenieder zelf nader worden ingekleurd en nodigt uit om in overleg concrete stappen te gaan zetten. Indien je het een mooi verhaal vindt, geef het dan ter inspiratie door aan een vriend, kennis of collega.