Verkenning van NL in 2050 voor de Rli

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft Quintel Intelligence gevraagd om met het Energietransitiemodel beelden te ontwikkelen van de energievoorziening in Nederland in 2050. Dit in het kader van de vraag hoe de energievoorziening in 2050 CO2-arm gemaakt kan worden. De toekomstbeelden schetsen een mogelijke energietoekomst waarin een energetische CO2-reductie van 80% - 95% door middel van een andere energievoorziening wordt gerealiseerd.

Een rapport met aannames over een toekomst 35 jaar van nu roept intellectueel altijd vragen op. Het rapport frustreert, omdat men het wellicht niet eens is met een aanname, terwijl de rest van de tekst en de berekeningen wel gebaseerd zijn op die aanname. En als dat niet één keer gebeurt, maar iedere keer opnieuw bij iedere aanname, dan vraagt het intellect: “Klopt dat wel?”.

De leesbaarheid van het rapport neemt verder af, omdat het saai wordt van de cijfers. Het duizelt de lezer na een tijd en het echte beeld raakt verloren in de details.


De lezer van dit rapport wordt opgeroepen om dit rapport juist niet (als eerste) te lezen, maar online aan de slag te gaan met de beelden in het Energietransitiemodel. Hier kan de lezer alle aannames zelf aanpassen en de gevolgen van deze aanpassingen onmiddellijk zien. Daarna zullen het rapport en de dilemma's rond onze energievoorziening ook veel begrijpelijker zijn, omdat men zelf een gevoel heeft ontwikkeld voor de samenhang van ons energiesysteem en welke aannames veel of weinig invloed hebben op de beelden voor 2050.

Wij hebben in deze exercitie voor de Rli geprobeerd om (voor)beelden te maken voor 2050. Er zijn meerdere manieren waarop je een CO2-arme samenleving kunt vormgeven. Veel plezier met dit rapport en het “spelenderwijs” verkennen van voorbeelden van de Nederlandse energietoekomst voor 2050.