Urgenda Visierapport 2030

We kunnen veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken.
Die snelheid is ook noodzakelijk én gaat ons veel voordelen opleveren. Als we
ambitieuze doelen stellen, die uitdragen en actief najagen, kan er veel veranderkracht
uit de maatschappij loskomen. Daar komen zeker allerlei vormen van (technische)
innovaties aan te pas, maar óók een andere mentaliteit. We gaan andere waarden voorop
zetten, zelf aan de slag en geven samen onze leefwereld vorm. Het gaat daarbij om
keuzes voor een toekomst op deze ene aardbol, waarbij we ook voor de volgende
generaties nog voldoende grondstoffen overlaten op een prettig leefbare aarde.
Het gaat over bouwen aan een nieuwe economie, waarin welzijn belangrijker is dan
welvaart. Een economie waar we een rijkere invulling weten te geven aan ‘groei ‘ dan
louter een plat ‘steeds meer’. Waar we telkens een waarachtig antwoord proberen te
geven op de vraag waar het ons nu uiteindelijk om gaat.

Een rapport, een visie, een actieplan. Dit document geeft een visie op een volledig
duurzame energievoorziening in 2030. Het laat zien hoe we daar kunnen komen en welke
stappen daartoe gezet kunnen worden. We onderbouwen de visie met veel cijfers.
We laten zien dat het kán.

Dit is de herziene uitgave van het rapport dat oorspronkelijk in maart 2014
uit is gekomen.