RES-regio's in het Energietransitiemodel

Onze RES-inzichten en tools om je RES te onderbouwen

Over deze pagina

Het RES-proces is in volle gang. Het Energietransitiemodel wordt in veel regio's ingezet in dit proces. Quintel is daar vaak direct of indirect bij betrokkenen. Regelmatig maken wij dan ook berekeningen, overzichten en tools om inzicht te krijgen in (systemische) thema's die spelen binnen de RESsen. Omdat deze inzichten niet alleen voor ons relevant zijn delen we enkele ervan op deze pagina.

Benader ons voor vragen of ideeën.

Verdeling van de 35 TWh opgave

De RES-regio's streven ernaar om in 2030 gezamenlijk 35 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. De RES-regio's worden uitgedaagd om ambitieus bij te dragen aan deze gezamenlijke doelstelling. We merkten dat er behoefte was om deze bijdrage tastbaar te maken door deze te koppelen aan verschillende verdelingen. Deze verdelingsopgave kan op veel manieren worden ingestoken. Bijvoorbeeld op basis van potentie, of juist op basis van huidig verbruik.

Toen de RES in een startende fase was hebben we op deze site enkele mogelijke verdeelsleutels en bijbehorende opwek per regio uitgewerkt. Nu de deadline van de concept RES dichterbij komt (1 juni 2020) denken wij dat de discussie niet meer gevoed moet worden door snelle sommetjes maar meer onderbouwing nodig heeft. Daarom tonen we op deze website alleen nog de bandbreedtes die uit de uitgewerkte verdeelmethoden volgden. Neem contact met ons op voor meer doorsnedes en cijfers.

We willen iedereen vooral uitnodigen om systemisch naar de RES-opgave te kijken. Hoe sluiten vraag en aanbod bij elkaar aan? Is op het gewenste moment voldoende energie beschikbaar? In hoeverre is mijn regio voor leveringszekerheid afhankelijk van andere regio's? Het Energietransitiemodel maakt een systemische verkenning en onderbouwing mogelijk. Links naar RES-regio's in het ETM

Bandbreedte

Hieronder zijn zes verdelingen op basis van verbruik en potentie in bandbreedtes uitgedrukt. Aan de rechterkant van de figuur zijn de bandbreedtes omgerekend naar absolute aantallen van windmolens en oppervlakte van zonnevelden.

RES-regio's in het Energietransitiemodel

Alle RES-regio's zijn nu beschikbaar in het gratis, online Energietransitiemodel (ETM). Dit betekent dat het gehele energiesysteem van de regio is nagebouwd en voor iedereen beschikbaar is.

Onderstaande links verwijzen naar de CO2-factsheets. Druk in het overzicht op "Start een nieuw scenario met ..." om de toekomst te verkennen in het ETM.

Je kunt nu het volgende doen:

  1. Open het CO2-overzicht om direct inzicht te krijgen in de eigenschappen van de regio. Wat is de grootste sector? Waar liggen kansen en uitdagingen?
  2. Stel vervolgens een scenario op in het ETM. Dit kan je doen door aan de schuifjes te trekken. Vul bijvoorbeeld zowel de wind- en zonplannen in als de mogelijke plannen voor de gebouwde omgeving.
  3. Werk samen. Het ETM is geschikt om in samen te werken. Je kunt bijvoorbeeld gezamenlijk bestaande plannen samenbrengen in een scenario om zowel de impact als de samenhang bekijken en te bespreken. Daarnaast kan je in het ETM voortgang en plannen bijhouden en concreetheid toetsen.

Dit geeft inzicht in wat de belangrijkste knoppen zijn, in het effect van draaien aan deze knoppen en in de onderlinge samenhang tussen sectoren, energiestromen en vele andere thema's.

Eigenschappen van RES-regio's in een oogopslag

Inzicht in de huidige situatie helpt om kansen en uitdagingen te identificeren.

  • Hoe verschillen de RES-regio's van elkaar?
  • Waar is de CO2-uitstoot het hoogst?
  • Waar wordt per inwoner veel CO2 uitgestoten en hoe komt dat?
  • Welke sector is dominant?
  • Waar staat nu al wind en zon opgesteld?

CO2-uitstoot

Verdeling sectoren

Zon en wind

Inwoners en landbouwareaal

Data en optellen

Gebruikte data

De ETM-versies zijn opgesteld met openbare data. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Klimaatmonitor en CBS. Indien er geen lokale data beschikbaar is (bijvoorbeeld voor percentage gas dat voor verwarming en water wordt ingezet) wordt nationale data gebruikt. Meer details over de bronnen en verwerkingsstappen staan op ETLocal.