Openingsbod warmtetransitie

Als het gaat om het verwarmen van woningen en gebouwen in de toekomst is nog veel onzeker. Onzekerheid over de toekomst wordt verminderd door het rekenen met drie verschillende energietoekomsten. Daarnaast heeft ieder model heeft eigen expertise, aanpak en zwaktes. Onzekerheid hierover wordt verminderd door te werken met meerdere modellen, ieder met een eigen proces en insteek. Sommige buurten zijn geschikter om op korte termijn te starten met verduurzamen dan anderen. Voor het Openingsbod zijn negen indicatoren van kansrijkheid in kaart gebracht.

De hoofduitkomst van het Openingsbod Warmtetransitie zijn de zekere buurten (10% van de buurten). Dit zijn buurten waar de aanbevolen technologie voor verwarmen onder zoveel mogelijk verschillende omstandigheden hetzelfde is en die kansrijk zijn om op korte termijn te starten. Buurten waar we een goed idee hebben van de beste technologie maar geen zeker beeld kunnen geven, zijn `indicatief` (15% van de buurten). Alle andere buurten zijn op dit moment nog ‘onzeker’. Door het Openingsbod periodiek te herhalen verwachten we dat we de komende jaren voor steeds meer buurten zekerheid kunnen bieden.

Quintel heeft in dit traject samengewerkt met CE Delft en Ecorys. Quintel was, naast de technisch-economische analyse met de ETM-warmtemodule, verantwoordelijk voor de systematiek en uitwerking van de drie energietoekomsten. Ook was Quintel verantwoordelijk voor de verdiepende interpretatie van de resultaten; de verhaallijnen op gemeente- en buurtniveau.

Lees meer op de website van Stedin.

Toegevoegde waarde project

 • Input voor discussie warmtetransitie
  'Munitie' voor Stedin en Enduris om de discussie over de warmtetransitie te kunnen ondersteunen
 • Inzicht in waar te starten
  Openingsbod geeft gemeentes een aanzet om buurten te definiëren waar op korte termijn gestart kan worden met de warmtetransitie
 • Inzicht op gemeenteniveau
  De uitkomsten van de drie energietoekomsten geven in combinatie met beschikbaarheid van warmtebronnen inzicht in welke thema's relevant zijn op gemeenteniveau
 • Inzicht op buurtniveau
  Uitkomsten van de technisch-economische analyse en de kansrijkheid en interpretatie daarvan geven voor alle buurten inzicht in aandachtspunten en bijbehorende handelingsperspectieven

Opgeleverd

 • Een 'Openingsbod' voor elke buurt
  Categorisering van alle buurten in het verzorgingsgebied van Stedin en Enduris
 • Verdieping
  Visualisatie van uitkomsten alsook verhaallijnen en handelingsperspectieven voor alle buurten en gemeentes
 • Interactieve tool
  Interactieve tool om de hoofduitkomsten en verdieping te verkennen
 • Rauwe data
  Exporteren van gedetailleerde uitkomsten is mogelijk
 • Bijeenkomsten
  • Startbijeenkomst voor afstemming uitgangspunten
  • Inhoudelijke oplevering met experts van Stedin, Enduris, gemeenten en PBL
  • Feestelijke oplevering met 120 aanwezigen

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Stedin
 • Enduris
Mede-opdrachtnemer
 • CE Delft
 • Ecorys
Datum
 • Februari 2020