Openingsbod Groningen

In dit project hebben voor het eerst twee onderzoeksbureaus met twee energietransitie-rekenmodellen samengewerkt om ‘bottom-up’ te rekenen aan de energietransitie in de gebouwde omgeving op buurtniveau. Dit in opdracht van de actief betrokken opdrachtgevers – gemeente Groningen, Enexis en GTS – en samen met een brede klankbordgroep. Hierbij is voortgebouwd op kennis en ervaring die in eerder trajecten is opgedaan, zoals Routekaart Groningen Energieneutraal 2035 en diverse wijkverkenningen.

Rekenmodellen (hoe goed ook) kunnen geen zekerheid over de toekomst geven. Je kunt de toekomst niet uitrekenen, maar wel inzicht krijgen in het probleem waar je aan rekent. Deze onzekerheid is door de opdrachtgevers juist omarmd door verschillende modellen en rekenmethoden op hetzelfde los te laten. Dit in de wetenschap dat er andere resultaten uitkomen. Hierdoor is meer zicht op de robuustheid van de uitkomsten voor bijvoorbeeld veranderende omstandigheden en blinde vlekken van rekenmodellen,

Beide modellen hebben voor alle buurten een voorkeurstechnologie aangewezen met een indicatie van zekerheid van die voorkeur. Tevens zijn hiermee een top-25 van overeenkomstige uitkomsten en een top-25 verschillende uitkomsten gemaakt. Met het ‘openingsbod’ voor de wijk wordt een startpunt voor de transitie aangereikt. Per wijk de verduurzamingsrichting die, op basis van de nu bekende informatie, het beste past bij de situatie in en om de wijk. De duidelijkheid die daardoor ontstaat versnelt het proces om te komen tot definitieve plannen per wijk.

Toegevoegde waarde project

 • Per buurt is er input voor transitieplannen
 • Door vanuit verschillende invalshoeken naar hetzelfde vraagstuk is inzicht verschaft in robuustheid van uitkomsten
 • Uit de bandbreedte-analyse volgen lessen over risico’s en kansen van de verschillende opties
 • De bandbreedte-analyse geeft een beter beeld hoe maatregelen voor de lokale energietransitie invloed hebben op regionale en nationale schaal
 • Het traject sluit goed aan op eerdere trajecten en maakt gebruik van eerder opgedane kennis
 • het (inter)nationale energiesysteem beïnvloeden

Opgeleverd

 • Up-to-date ETM-versies van alle buurten van Gemeente Groningen
 • ETM-scenario's met de hoofdtechnologieën voor alle buurten
 • Rapportage van uitkomsten, bevindingen en analyse (zie downloadknop)
 • Voor gemeente Groningen een bestand met gedetaileerde uitkomsten per buurt
 • Afstemming met klankbordgroep tijdens twee bijeenkomsten

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Enexis
 • Gemeente Groningen
 • Gasunie
Mede-opdrachtnemer
 • CE Delft
Datum
 • Maart 2019