Routekaart Friesland

De scenario’s zijn in een vijftal ateliers samen met verschillende Friese gemeentes, bedrijven en instellingen opgesteld. Tijdens de eerste vier ateliers is op sectorniveau gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen. Tijdens het laatste atelier is het gezamenlijke eindbeeld aan de deelnemers gepresenteerd, en is met hulp van een tussenbeeld (voor 2024) besproken welke acties er nu nodig zijn om richting dit eindbeeld te gaan.

De provincie en de betrokkenen weten nu goed wat de uitdaging is, wat het effect is van verschillende maatregelen en hoe deze samenhangen. Door variaties op het eindbeeld te verkennen hebben de betrokkenen gevoel gekregen voor wat nodig is voor de lokale doelstelling en wat “extra” is voor de rest van Nederland. Hierdoor komt de provincie goed beslagen ten ijs in de discussie over de Regionale Energiestrategie (RES). De gedefinieerde eerste stappen vormen ook een goede start van samenwerkingen en input voor beleid.

Toegevoegde waarde project

 • De provincie komt nu goed beslagen ten ijs in de RES-discussie
 • De betrokkenen weten wat de huidige situatie is en wat het effect van verschillende maatregelen zijn.
 • De betrokkenen weet wat nodig is voor de lokale doelstelling en wat “extra” is voor de rest van Nederland
 • Inzicht in alternatieven; wat is het effect als er ingezet wordt op waterstof, er meer wind wordt geplaatst of “overschotten” zoveel mogelijk binnen de provincie gebruikt worden?
 • De verschillende belanghebbenden hebben elkaar beter leren kennen en het kennisniveau van betrokkenen is gestegen

Opgeleverd

 • In vier sectorateliers is met een brede groep belanghebbenden een gedragen eindbeeld voor 2030 opgesteld
 • In aanvulling op het eindbeeld zijn vijf variaties uitgewerkt. Deze variaties dienen om verdere discussies te voeden over
  • Inzet waterstof
  • Meer vermogen windmolens
  • Tijdelijke overschotten in Friesland inzetten
  • Hogere vollasturen wind

 • Up-to-date ETM-versie van provincie Friesland
 • 4 ateliers (met verschillende sectoren) en een afsluitende bijeenkomst
 • Rapportage, zie downloadknop hieronder

  Projectdetails

  Contactpersoon

  Team

  Opdrachtgever
  • Provincie Friesland
  Mede-opdrachtnemer
  • E&E consultants
  Datum
  • November 2018