Systeemstudie Overijssel

Door inzicht te geven in mogelijke ontwikkeling van het energiesysteem op de langere termijn ondersteunt de systeemstudie het maken van bestuurlijke keuzes. De scenario's voor Provincie Overijssel zijn opgesteld in samenwerking met de RES-regio's Twente En West-Overijssel en diverse belanghebbenden en regionale experts. Voor 2030 zijn twee scenario's opgesteld. Een hiervan volgt de concept-RESsen het andere scenario heeft minder opgesteld vermogen van zon en wind.

De systeemstudie laat zien dat bijna alle knelpunten te verwachten zijn op het elektriciteitsnetwerk. Alle scenario’s laten zien dat we richting 2050 een sterke groei verwachten in de vraag naar elektriciteit en de lokale, duurzame productie hiervan. De huidige infrastructuur kan deze groei niet accommoderen, waarbij de studie laat zien dat de lokale opwek op termijn de grootste netverzwaringen vereist. Deze inzichten onderstrepen dat richting 2050, naast netverzwaring, ook flex-oplossingen die lokaal de benodigde verzwaring kunnen beperken of voorkomen, van groot belang zijn. De systeemstudie beschrijft een aantal van deze oplossingen en de daarbij behorende handelingsperspectieven.

Lees meer en download het rapport op de website van provincie Overijssel of bekijk het webinar.

Toegevoegde waarde project

 • Kwantitatief inzicht in de impact van aanbod- en vraagontwikkeling
 • Kwantitatief inzicht in hoeveel en waar op hoofdlijnen de energieinfrastructuur versterkt moet worden
 • Inzicht in afhankelijkheden en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling

Opgeleverd

 • Uitgebreide projectrapportage
 • Energiescenario’s in het ETM voor 2030 en 2050
 • Detaildata op buurtniveau
  Hiermee is het kunnen netbeheerders netberekeningen doen en kunnen andere partijen indien nodig over enkele jaren een vervolg kunnen geven aan deze studie.

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Provincie Overijssel
 • Enexis
Datum
 • december 2020